Copy
View this email in your browser

NIEUWSBRIEF NVPD

December 2021
Voor u ziet u de nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Psychodermatologie (NVPD). Deze nieuwsbrief is een initiatief van het bestuur om onze leden en andere geïnteresseerden te informeren over recente ontwikkelingen op het gebied van psychodermatologie. De nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar. Mocht u interessante informatie hebben voor onze nieuwsbrief dan kunt u dit mailen naar info@psychodermatologie.nl.
In deze nieuwsbrief:
 

Save the date: 
ESDaP congres 22-24 juni 2023 in Rotterdam 


Afgelopen zomer (11-13 juni jl.) vond het 19e Europese Psychodermatologie congres virtueel plaats in Londen, georganiseerd door de ESDaP (European Society for Dermatology and Psychiatry). Voor het eerst sinds de geschiedenis van de ESDaP ontmoetten we elkaar dit keer digitaal om kennis en kunde uit te wisselen op het gebied van psychodermatologie. We kijken terug op een geslaagde conferentie waarbij de state of the art rondom psychodermatologie gedeeld werd.

Met trots kondigen we aan dat het 20ste ESDaP congres plaats zal vinden op 22-24 juni 2023 te Rotterdam. Voor het eerst in 28 jaar tijd zal het ESDaP congres in 2023 weer op Nederlandse grond plaatsvinden; de laatste keer dat de ESDaP in Nederland werd georganiseerd was in 1995 te Amsterdam. De congresorganisatie zal een samenwerkingsverband zijn tussen Erasmus MC Rotterdam (Rick Waalboer-Spuij), Amsterdam UMC (Nienke Vulink, Patrick Kemperman), Universiteit Leiden (Andrea Evers), en de NVPD. Er wordt momenteel gewerkt aan het samenstellen van een gevarieerd en innovatief programma dat recht doet aan de volle breedte van het vakgebied psychodermatologie. 

We willen alle collega's en leden van de NVPD alvast van harte uitnodigen om deel te nemen aan het congres. Laten we samen al wat Nederland te bieden heeft op het gebied van psychodermatologie goed op de kaart zetten! Praktische informatie rondom het congres zal te zijner tijd bekend worden gemaakt. We zien ernaar uit om samen met alle (inter)nationale collega's een inspirerend programma neer te zetten en hopen u allen te mogen verwelkomen in Rotterdam! 

NVPD zoekt nieuw bestuurslid 

Op 1 januari jl. heeft Saskia Spillekom-van Koulil afscheid genomen als bestuurslid van de NVPD. Met haar vertrek is er een bestuursfunctie vrijgekomen bij de NVPD, graag willen wij bij dezen een oproep doen aan onze leden om zich te melden bij interesse in deze functie.

Het doel van de NVPD is het bevorderen, verspreiden en toepassen van kennis en inzichten, alsmede het bevorderen van de samenwerking van professionals op het gebied van de psychodermatologie. De NVPD streeft naar een brede toepassing van psychodermatologische inzichten in wetenschappelijk onderzoek en in de klinische praktijk. Bestuursleden van de NVPD zetten zich actief in om dit doel te bereiken, o.a. door het organiseren van bijscholingsbijeenkomsten en symposia, het samenbrengen van professionals uit verschillende centra en disciplines, het bevorderen van doorverwijsmogelijkheden naar psychosociaal hulpverleners middels een landelijk verwijsnetwerk, en het informeren van leden over de laatste stand van zaken binnen het vakgebied middels nieuwsbrieven.

Het bestuur van de NVPD bestaat momenteel uit 7 bestuursleden, waarvan 4 dermatologen. Voor deze bestuursfunctie zoeken wij met name iemand met een achtergrond in de psychologie, psychiatrie, verpleegkunde, of maatschappelijk werk, om de huidige expertise binnen het bestuur aan te vullen. Het staat echter iedereen vrij om te solliciteren. Draagt u de psychodermatologie een warm hart toe en bent u geïnteresseerd in deelname aan het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Psychodermatologie? Dan kunt u contact opnemen via  info@psychodermatologie.nl om uw interesse in deelname aan het bestuur kenbaar te maken.

Uitreiking Herman Musaph Award


Elke twee jaar wordt tijdens het ESDaP congres ‘The Herman Musaph Award for Psychodermatology’ uitgereikt aan een wetenschapper die een unieke bijdrage heeft geleverd aan het veld van psychodermatologie. Dit jaar betrof het de twaalfde uitreiking en werd de Herman Musaph Award uitgereikt aan Tony Bewley. Hij is verbonden aan The Royal London Hospital, co-voorzitter van Psychodermatology UK en voorzitter van dit laatste ESDaP congres. Zijn specifieke interessegebied betreft de relatie tussen de huid en het zenuwstelsel en hij heeft hierover veel gepubliceerd, zowel handboeken als wetenschappelijke artikelen. Dr. Tony Bewley heeft minstens elke week een multidisciplinair spreekuur met zijn team in het Royal London Hospital, dat in 2017 werd uitgeroepen tot 'BMJ Dermatology Team of the Year'. Het was een feestelijke uitreiking.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering


Op donderdag 12 mei 2022 zal van 19.30u-20.00u de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de NVPD virtueel plaatsvinden. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. We willen u vragen om u via info@psychodermatologie.nl aan te melden indien u bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig wilt zijn. U zult dan per mail de Teams vergaderlink ontvangen.

Congressen en symposia

Publicaties


In deze nieuwsbrief ziet u een selectie aan publicaties op het gebied van psychodermatologie van het afgelopen half jaar. U kunt het volledige literatuuroverzicht inzien via deze link.
 

Chandrasekaran, S., De Sousa, J. F. M., Paghdar, S., Khan, T. M., Patel, N. P., & Tsouklidis, N. (2021). Is Isotretinoin in Acne Patients a Psychological Boon or a Bane: A Systematic Review. Cureus, 13(8), e16834. doi:10.7759/cureus.16834

Chernyshov, P. V., Evers, A. W. M., Bewley, A., Tomas-Aragones, L., Marron, S. E., Manolache, L., . . . Szepietowski, J. C. (2021). Quality of life assessment in core outcome sets: A position statement of the EADV Task Force on Quality of Life and Patient Oriented Outcomes. J Eur Acad Dermatol Venereol. doi:10.1111/jdv.17725

Eleftheriadou, V., Atkar, R., Batchelor, J., McDonald, B., Novakovic, L., Patel, J. V., . . . Manounah, L. (2021). British Association of Dermatologists guidelines for the management of people with vitiligo 2021. Br J Dermatol. doi:10.1111/bjd.20596

Ferreira, B. R., & Jafferany, M. (2021). Classification of psychodermatological disorders. J Cosmet Dermatol. doi:10.1111/jocd.14112

Godillot, C., Jendoubi, F., Konstantinou, M. P., Poncet, M., Bergeron, A., Gallini, A., & Paul, C. (2021). How to assess patient satisfaction regarding physician interaction: A systematic review. Dermatol Ther, 34(2), e14702. doi:10.1111/dth.14702

Kamel, K., Militello, M., Sivesind, T. E., Szeto, M. D., & Dellavalle, R. P. (2021). From the Cochrane Library: Psychologic and educational interventions for atopic eczema in children. J Am Acad Dermatol, 85(5), e309-e311. doi:10.1016/j.jaad.2021.07.058

Liu, J., Tang, R., Xiao, Y., Luo, M., Shi, Y., Deng, Q., . . . Xiao, R. (2021). Meta-Analytic Review of High Anxiety Comorbidity among Patients with Vitiligo. Biomed Res Int, 2021, 6663646. doi:10.1155/2021/6663646

Marron, S. E., Tomas-Aragones, L., Moncin-Torres, C. A., Gomez-Barrera, M., & Aranibar, F. J. G. (2021). Patient Reported Outcome Measure in Atopic Dermatitis Patients Treated with Dupilumab: 52-Weeks Results. Life (Basel), 11(7). doi:10.3390/life11070617

McPhie, M. L., Fletcher, J., Machado, M. O., Carvalho, A. F., Piguet, V., & Alavi, A. (2021). A Systematic Review of Depression and Anxiety in Adults with Pyoderma Gangrenosum. Adv Skin Wound Care, 34(8), 432-436. doi:10.1097/01.Asw.0000755920.76330.21

Misery, L., Shourick, J., Sénéschal, J., Paul, C., de Pouvourville, G., Jullien, D., . . . Richard, M. A. (2021). Use of Complementary and Alternative Medicines by Patients with Psoriasis: Results from a Study with 2562 Patients. Am J Clin Dermatol, 22(2), 285-287. doi:10.1007/s40257-021-00587-7

Mostaghimi, A., Napatalung, L., Sikirica, V., Winnette, R., Xenakis, J., Zwillich, S. H., & Gorsh, B. (2021). Patient Perspectives of the Social, Emotional and Functional Impact of Alopecia Areata: A Systematic Literature Review. Dermatol Ther (Heidelb). doi:10.1007/s13555-021-00512-0

Nguyen, T. T., Jensen, C. G., Khoury, L., Deleuran, B., Blom, E. S., Breinholt, T., . . . Skov, L. (2021). Effectiveness of Mind-Body Intervention for Inflammatory Conditions: Results from a 26-Week Randomized, Non-Blinded, Parallel-Group Trial. J Clin Med, 10(14). doi:10.3390/jcm10143107

Ottevanger, R., van Beugen, S., Evers, A. W. M., Willemze, R., Vermeer, M. H., & Quint, K. D. (2021). Quality of life in patients with Mycosis Fungoides and Sézary Syndrome: a systematic review of the literature. J Eur Acad Dermatol Venereol. doi:10.1111/jdv.17570

Remington, C., Ruth, J., & Hebert, A. A. (2021). Primary hyperhidrosis in children: A review of therapeutics. Pediatr Dermatol. doi:10.1111/pde.14551

Sölle, A., Worm, M., Benedetti, F., Sabine Bartholomäus, T., Schwender-Groen, L., & Klinger, R. (2021). Targeted Use of Placebo Effects Decreases Experimental Itch in Atopic Dermatitis Patients: A Randomized Controlled Trial. Clin Pharmacol Ther, 110(2), 486-497. doi:10.1002/cpt.2276

Wanitphakdeedecha, R., Sudhipongpracha, T., Ng, J. N. C., Yan, C., & Jantarakolica, T. (2021). Self-stigma and psychosocial burden of patients with port-wine stain: A systematic review and meta-analysis. J Cosmet Dermatol, 20(7), 2203-2210. doi:10.1111/jocd.14199

Xie, W., Huang, H., Deng, X., Gao, D., & Zhang, Z. (2021). Modifiable lifestyle and environmental factors associated with onset of psoriatic arthritis in patients with psoriasis: A systematic review and meta-analysis of observational studies. J Am Acad Dermatol, 84(3), 701-711. doi:10.1016/j.jaad.2020.08.060

Yee, D., Collier, E. K., Atluri, S., Jaros, J., Shi, V. Y., & Hsiao, J. L. (2021). Gender differences in sexual health impairment in hidradenitis suppurativa: A systematic review. Int J Womens Dermatol, 7(3), 259-264. doi:10.1016/j.ijwd.2020.10.010

Met vriendelijke groeten,
 

Het NVPD bestuur

Dr. Nienke Vulink, psychiater (voorzitter)
Drs. Patrick Kemperman, dermatoloog (vice-voorzitter)
Dr. Julia Spoo, dermatoloog
Dr. Antoinette van Laarhoven, universitair docent Medische en Gezondheidspsychologie
Dr. Wianda Christoffers, dermatoloog
Dr. Sylvia van Beugen, universitair docent Medische en Gezondheidspsychologie
Dr. Rick Waalboer-Spuij, dermatoloog


Contact: info@nvpd.nl
Copyright © 2021 NVPD, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp